Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat ytterligare aktier i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Pressmeddelande 1 september 2023

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat ytterligare aktier i Aino Health AB (publ) 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat aktier i Aino Health AB (publ) och utlöser därmed budplikt. 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 (”Norberg & Partner”) har idag genom kvittning tecknat och tilldelats 30 428 417 aktier i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Aino Health”) till ett pris om 0,30 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Norberg & Partner mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Aino Health. Norberg & Partner äger efter förvärvet 43 071 863 aktier i Aino Health.

Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Norberg & Partner är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Aino Health inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Aino Health.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 1 september 2023 kl. 17.15 CET.

För mer information, kontakta gärna:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en handelsplattformar måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”), offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.