Strategiska och institutionella investerare övertar uniträtter i den pågående emissionen

LinkedInFacebookTwitterEmail

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i Aino Health AB (publ) har Jyrki Eklund (VD) och Jochen Saxelin (CFO) i Bolaget på förfrågan från strategiska investerare och institutioner och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission överlåtit sammanlagt 1 626 210 uniträtter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Rätterna motsvarar vid nyttjande en teckning om ca 7,4 MSEK i den pågående företrädesemissionen.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga strategiska och institutionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt och förvärvarna har förbundit sig att utnyttja samtliga teckningsrätter till att teckna nya Units i den pågående emissionen.

Enligt tidigare kommunikation har ledningsgruppen och styrelsen i Aino Health inlämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK. Inom ramen för dessa teckningsförbindelser ingår Jyrki Eklund och Jochen Saxelins (via bolag) åtaganden om 1 700 000 SEK respektive 740 000 SEK. Dessa åtaganden kvarstår oavkortat och uppfylls genom teckning utan nyttjande av rätter och kommer att tilldelas i mån av utrymme.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd på Aino Health AB, försorg klockan 14.15 den 21 september 2018.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.