Unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health deltar i en unik satsning för hälsofrämjande arbetsplatser i Botkyrka kommun. Genom leverans av konsulttjänster och SaaS-lösningen för minskad sjukfrånvaro Aino HealthManager är målet att minska sjukfrånvaron för dag 1-14 för kommunens medarbetare.

Den unika satsningen introducerar så kallade social impact bonds, socialt utfallskontrakt, i Sverige. Ersättningsmodellen innebär att Aino Health, får kostnadstäckning för sina insatser men också möjlighet till ersättning baserat på resultat. Målet är att minska sjukfrånvaron, skapa en hälsofrämjande arbetsplats och hålla sjukfrånvaron på en stabilt låg nivå.

Aino Healths uppgift är att ta emot sjukanmälan, identifiera arbetsplatser och anställda inom Botkyrka kommun med risk för hög frånvaro samt att stötta beställaren i sina insatser för att minska frånvaron. Målet är att minska sjukfrånvaron för dag 1–14.

– Vi på Aino Health har över tio års erfarenhet av social impact bonds, i Finland, för att minska sjukskrivningar. Samarbetet med Botkyrka kommun är en av de första sociala utfallskontraktet som genomförs i Sverige. Det som också är unikt är att Botkyrka själva satsar genom att anställa specialister inom chefsstöd för att stötta chefer att minska sjukfrånvaron. Det innebär att vi tillsammans proaktivt arbetar med individer och inte slentrianmässigt sätter in ett generellt chefsprogram eller friskvårdsprogram, säger Jyrki Eklund, vd på Aino Health AB.

Läs mer om det unika projektet: https://news.cision.com/se/rise/r/unik-satsning-for-halsoframjande-arbetsplatser-och-minskad-sjukfranvaro,c2664984

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.