Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) (”Aino” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO1 och serie TO2 som emitterades i samband med Ainos företrädesemission respektive riktade emission av units i augusti 2018. Nyttjandeperioden för båda serierna avslutades den 29 november 2019 och totalt nyttjades 1 344 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 672 aktier till teckningskurs 5,95 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjades för teckning av aktier. Genom teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Aino därmed cirka 4 000 SEK före emissionskostnader.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring den 20 december 2019.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Aino med 672 aktier, från 15 934 307 till 15 934 979 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 680 SEK, från 39 835 767,50 SEK, till 39 837 447,50 SEK.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 15.30 CET den 9 december 2019.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser:
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO). 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.