Aino Health bygger tidigare än planerat sin andra europeiska HealthDesk – Kalix i Sverige

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health, den ledande leverantören inom Corporate Health Management etablerar nu sin andra europeiska HealthDesk. Detta sker i Kalix i Norrbotten. Från Kalix kommer Aino Health att säkerställa att uppdragsgivare och deras anställda får den support och service som krävs för att snabbt få vägledning och svar på frågor som rör sjukdom, ohälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

HealthDesk – ett call center och kontaktyta vid dialog anställd/arbetsgivare vid sjukdom – är en strategisk del av de IT-lösningar och den service som Aino Healths kunder uppskattar och använder. I Finland har tills idag, sedan Aino Health startade och den först Healthdesken lanserades, över 150 organisationer och företag sett positivt resultat i form av minskade kostnader med 20 – 50 procent genom reducerad sjukfrånvaro. I takt med att sjukfrånvaro och ohälsa förbättrats har motivation och engagemang bland uppdragsgivarnas anställda gått upp, något som har kunnat mätas i resultatförbättringar och ökad produktivitet.

”Health Management får allt större betydelse och strategiskt värde för olika företag och organisationer. Det gäller runt om i världen, i Finland och i Sverige. Många organisationer, både privata och offentliga, står idag inför utmaningen att sjukfrånvaro och ohälsa bland anställda ökar med effekt att organisations ekonomiska och strategiska mål blir svåra att uppnå. Fram tills idag har det inte funnits något företag med verktyg och system som kan gå in och stödja olika organisationer och deras anställda att hantera orsakerna bakom problemet stigande sjukfrånvaro. Det är något vi inom Aino Health specialiserat oss på och vi är därför mycket nöjda med att vi före planlagt datum kan annonsera att våra tjänster kommer att erbjudas i Sverige”, säger Jyri Eklund, CEO Aino Health.

”Jag välkomnar Aino Health som ny och mycket intressant arbetsgivare till Kalix. Jag är glad att se att ett börsnoterat bolag väljer att investera och etablera verksamhet i vår kommun. Det är ett för oss tydligt exempel på att vårt arbete med att bygga en fungerande infrastruktur kan attrahera ledande tjänste- och kunskapsdrivna företag till Kalix. Med Aino Health kommer vi att kunna skapa mer arbetstillfällen inom kommunen, samtidigt som vi blir en aktiv del i att skapa en hälsosam och friskare värld för organisationer och människor”, säger Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Kalix.

”Jag har också förhoppningar att vi i Kalix genom Aino Health ska kunna ta initiativ i företagshälsofrågor gentemot offentliga och privata arbetsgivare, först inom Norrbottens län och sedan över hela Sverige. Vi har i Kalix tillgång till kunnig och stabil personal för Aino Healths call center”, tillägger Tommy Nilsson.

HealthDesken i Kalix kommer att vara i full drift från andra kvartalet 2017 och expandera i takt med att nya uppdragsgivare ansluter sig till Aino Health.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta:

Jyrki Eklund, CEO Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Leif Fågelstedt, CMO Aino Health

Telefon:+46 760 299210

E-Mail: leif.fagelstedt@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.